معنی و ترجمه کلمه خمیر مخصوص اندود دیوار و سقف به انگلیسی خمیر مخصوص اندود دیوار و سقف یعنی چه

خمیر مخصوص اندود دیوار و سقف

plaster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها