معنی و ترجمه کلمه خنثى کردن به انگلیسی خنثى کردن یعنی چه

خنثى کردن

annul
compensation
counteract
counterbalance
countervail
discomfit
foil
frustrate
negate
negation
negative
neuter
neutralize
offset
sopite
stultify
thwart
undo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها