معنی و ترجمه کلمه خنک نگاه داشتن به انگلیسی خنک نگاه داشتن یعنی چه

خنک نگاه داشتن

refrigerate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها