معنی و ترجمه کلمه خنک به انگلیسی خنک یعنی چه

خنک

acold
algid
breezy
chilled
chilly
cool
dried
flat
freezing
fresh
icy
vapid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها