معنی و ترجمه کلمه خوابگردى کردن به انگلیسی خوابگردى کردن یعنی چه

خوابگردى کردن

sleepwalk
somnambulate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها