معنی و ترجمه کلمه خوابگردى کردن به انگلیسی خوابگردى کردن یعنی چه

خوابگردى کردن

sleepwalk
somnambulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها