معنی و ترجمه کلمه خوابیده به انگلیسی خوابیده یعنی چه

خوابیده

asleep
dormant
recumbent
resting
sleeper
torpid


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها