معنی و ترجمه کلمه خواب کننده به انگلیسی خواب کننده یعنی چه

خواب کننده

hypnagogic
hypnogogic

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها