معنی و ترجمه کلمه خواهراندر به انگلیسی خواهراندر یعنی چه

خواهراندر

half-sister
stepsister

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها