معنی و ترجمه کلمه خواهرى به انگلیسی خواهرى یعنی چه

خواهرى

sisterhood
sororal
sorority

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها