معنی و ترجمه کلمه خوبى به انگلیسی خوبى یعنی چه

خوبى

excellence
excellency
fairness
goodness
grace
nicety
wellness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها