معنی و ترجمه کلمه خوب انجام شده به انگلیسی خوب انجام شده یعنی چه

خوب انجام شده

well done

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها