معنی و ترجمه کلمه خوب شدن به انگلیسی خوب شدن یعنی چه

خوب شدن

heal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها