معنی و ترجمه کلمه خوددارى از دادن راى به انگلیسی خوددارى از دادن راى یعنی چه

خوددارى از دادن راى

abstention

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها