معنی و ترجمه کلمه خودزیستنامه اى به انگلیسی خودزیستنامه اى یعنی چه

خودزیستنامه اى

autobiographic
autobiographical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها