معنی و ترجمه کلمه خودسرى کردن به انگلیسی خودسرى کردن یعنی چه

خودسرى کردن

act up

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها