معنی و ترجمه کلمه خودمختار به انگلیسی خودمختار یعنی چه

خودمختار

autarchic
autonomic
autonomous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها