معنی و ترجمه کلمه خودکشى کردن به انگلیسی خودکشى کردن یعنی چه

خودکشى کردن

suicide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها