معنی و ترجمه کلمه خود آشکار سازى به انگلیسی خود آشکار سازى یعنی چه

خود آشکار سازى

self revelation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها