معنی و ترجمه کلمه خود ارجاع به انگلیسی خود ارجاع یعنی چه

خود ارجاع

self reference


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها