معنی و ترجمه کلمه خود به خود تشکیل شده به انگلیسی خود به خود تشکیل شده یعنی چه

خود به خود تشکیل شده

self formed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها