معنی و ترجمه کلمه خود به خود تصحیح شونده به انگلیسی خود به خود تصحیح شونده یعنی چه

خود به خود تصحیح شونده

self rectifying

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها