معنی و ترجمه کلمه خود به خود واکنش کننده به انگلیسی خود به خود واکنش کننده یعنی چه

خود به خود واکنش کننده

self reacting


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها