معنی و ترجمه کلمه خود را جلو اندازى به انگلیسی خود را جلو اندازى یعنی چه

خود را جلو اندازى

self assertion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها