معنی و ترجمه کلمه خود نابود سازى به انگلیسی خود نابود سازى یعنی چه

خود نابود سازى

self annihilation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها