معنی و ترجمه کلمه خود کم بینى به انگلیسی خود کم بینى یعنی چه

خود کم بینى

inferiority complex

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها