معنی و ترجمه کلمه خوراک شناس به انگلیسی خوراک شناس یعنی چه

خوراک شناس

gastronome
gourmet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها