معنی و ترجمه کلمه خوراک مختصر به انگلیسی خوراک مختصر یعنی چه

خوراک مختصر

snack


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها