معنی و ترجمه کلمه خوراک مختصر به انگلیسی خوراک مختصر یعنی چه

خوراک مختصر

snack

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها