معنی و ترجمه کلمه خورجین به انگلیسی خورجین یعنی چه

خورجین

bag
cantina
carpetbag
gripsack
haversack
kyack
packsack
portmanteau
saddlebang
satchel
valise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها