معنی و ترجمه کلمه خورشیدى و ماهى به انگلیسی خورشیدى و ماهى یعنی چه

خورشیدى و ماهى

lunisolar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها