معنی و ترجمه کلمه خوشایند به انگلیسی خوشایند یعنی چه

خوشایند

comfortable
comfy
gracious
plausive
welcome


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها