معنی و ترجمه کلمه خوشبخت به انگلیسی خوشبخت یعنی چه

خوشبخت

blessed
blest
fortunate
provident
providential
sonsie
sonsy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها