معنی و ترجمه کلمه خوشخو به انگلیسی خوشخو یعنی چه

خوشخو

affable
comkpliant
complaisant
good humoured

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها