معنی و ترجمه کلمه خوشدل به انگلیسی خوشدل یعنی چه

خوشدل

blithesome
buoyant
buxom
fodgel
happy
lightsome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها