معنی و ترجمه کلمه خوشدل به انگلیسی خوشدل یعنی چه

خوشدل

blithesome
buoyant
buxom
fodgel
happy
lightsome


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها