معنی و ترجمه کلمه خوشنودى از خود به انگلیسی خوشنودى از خود یعنی چه

خوشنودى از خود

complacence
complacency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها