معنی و ترجمه کلمه خوشه دار یا گوشدار کردن به انگلیسی خوشه دار یا گوشدار کردن یعنی چه

خوشه دار یا گوشدار کردن

ear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها