معنی و ترجمه کلمه خوشه مانند به انگلیسی خوشه مانند یعنی چه

خوشه مانند

racemiform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها