معنی و ترجمه کلمه خوش اندامى به انگلیسی خوش اندامى یعنی چه

خوش اندامى

grace
pulchritude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها