معنی و ترجمه کلمه خوش بنیه به انگلیسی خوش بنیه یعنی چه

خوش بنیه

bouncing
gawsie
gawsy
hale
lusty
sturdy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها