معنی و ترجمه کلمه خوش بین بودن به انگلیسی خوش بین بودن یعنی چه

خوش بین بودن

optimize


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها