معنی و ترجمه کلمه خوش خوراک به انگلیسی خوش خوراک یعنی چه

خوش خوراک

gastronome
suave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها