معنی و ترجمه کلمه خوش طعم به انگلیسی خوش طعم یعنی چه

خوش طعم

palatable
relishable
saporific
saporous
savorer
savory
savoury
smacker
smacking
tasty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها