معنی و ترجمه کلمه خوش منظر و بدنهاد به انگلیسی خوش منظر و بدنهاد یعنی چه

خوش منظر و بدنهاد

specious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها