معنی و ترجمه کلمه خوش هیکل به انگلیسی خوش هیکل یعنی چه

خوش هیکل

buxom
fodgel
statuesque
upstanding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها