معنی و ترجمه کلمه خوف زده به انگلیسی خوف زده یعنی چه

خوف زده

awestricken
awestruck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها