معنی و ترجمه کلمه خونخوار به انگلیسی خونخوار یعنی چه

خونخوار

bloody
gory
hematophagous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها