معنی و ترجمه کلمه خونریزى غیر طبیعى رحم به انگلیسی خونریزى غیر طبیعى رحم یعنی چه

خونریزى غیر طبیعى رحم

metrorrhagia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها