معنی و ترجمه کلمه خونگرم به انگلیسی خونگرم یعنی چه

خونگرم

affectionate
endotherm
warmhearted
warmheartedness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها