معنی و ترجمه کلمه خونین به انگلیسی خونین یعنی چه

خونین

bloodred
bloodstained
mortal
red

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها