معنی و ترجمه کلمه خون ریزش به انگلیسی خون ریزش یعنی چه

خون ریزش

flux
haemorrhage
hemorrhage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها