معنی و ترجمه کلمه خوى کرده به انگلیسی خوى کرده یعنی چه

خوى کرده

sweaty


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها